fbpx

Política de cookies

0. AVÍS GENERAL

Aquest Avís de cookies («Avís») s’aplica a «GRUP PARENTESIS IMATGE I SO, S.L.«, «PARENTESIS«, «PARENTESIS GRUP» «www.parentesisgrup.com«, «Nosaltres«, «El nostre«), i explica els nostres principis quan es tracta de la recopilació, el processament i l’emmagatzematge de la seva informació. Aquestes normes expliquen específicament com nosaltres, els nostres socis i els usuaris dels nostres serveis implementem cookies, així com les opcions que té per controlar-les.

I. INFORMACIÓ DEL RESPONSABLE

GRUP PARENTESIS IMATGE I SO, S.L., proveït de CIF: B67218669

Direcció: Pol. Ind. Can Guinyola, nau 13, 08680, Gironella, Barcelona

Telèfon de contacte: +34 617 95 83 76

Correu electrònic de contacte: rgpd @ parentesisgrup.com

II. POLÍTICA DE COOKIES

L’accés a aquest lloc web pot implicar la utilització de cookies. Les cookies són petites quantitats d’informació que s’emmagatzemen en el navegador utilitzat per cada usuari -en els diferents dispositius que pugui utilitzar per navegar- perquè el servidor recordi certa informació que posteriorment i únicament el servidor que la va implementar llegirà. Les cookies faciliten la navegació, la fan més amigable, i no malmeten el dispositiu de navegació.

Les cookies són procediments automàtics de recollida d’informació relativa a les preferències determinades per l’Usuari durant la seva visita a el Lloc Web per tal de reconèixer-lo com usuari, i personalitzar la seva experiència i l’ús del Lloc Web, i poden també, per exemple, ajudar a identificar i resoldre errors.

La informació recollida a través de les cookies pot incloure la data i hora de visites a el Lloc Web, les pàgines visionades, el temps que ha estat en el Lloc Web i els llocs visitats just abans i després de la mateixa. No obstant això, cap cookie permet que aquesta mateixa pugui contactar-se amb el número de telèfon de l’Usuari o amb qualsevol altre mitjà de contacte personal. Cap cookie pot extreure informació del disc dur de l’Usuari o robar informació personal. L’única manera que la informació privada de l’Usuari formi part de l’arxiu Cookie és que l’usuari doni personalment aquesta informació a servidor.

Les cookies que permeten identificar una persona es consideren dades personals. Per tant, a les mateixes els serà d’aplicació la Política de Privacitat anteriorment descrita. En aquest sentit, per a la utilització de les mateixes serà necessari el consentiment de l’Usuari. Aquest consentiment s’ha de comunicar, d’acord amb una elecció autèntica, ofert mitjançant una decisió afirmativa i positiva, abans del tractament inicial, removible i documentat.

Cookies pròpies

Són aquelles cookies que són a l’ordinador o dispositiu de l’Usuari i gestionades exclusivament per GRUP PARENTESIS IMATGE I SO, S.L. per al millor funcionament del Lloc Web. La informació que es recull s’empra per millorar la qualitat del Lloc Web i el seu contingut i la seva experiència com a Usuari. Aquestes cookies permeten reconèixer a l’Usuari com a visitant recurrent del Lloc Web i adaptar el contingut per oferir continguts que s’ajustin a les seves preferències.

Cookies de tercers

Són cookies utilitzades i gestionades per entitats externes que proporcionen a GRUP PARENTESIS IMATGE I SO, S.L. serveis sol·licitats per aquest per millorar el lloc web i l’experiència de l’usuari al navegar en el Lloc Web. Els principals objectius pels quals s’utilitzen cookies de tercers són l’obtenció d’estadístiques d’accessos i analitzar la informació de la navegació, és a dir, com interactua l’usuari amb el Lloc Web.

La informació que s’obté es refereix, per exemple, a el nombre de pàgines visitades, l’idioma, el lloc de l’adreça IP des del qual accedeix l’Usuari, el nombre d’usuaris que accedeixen, la freqüència i reincidència de les visites, el temps de visita, el navegador que fan servir, l’operador o tipus de dispositiu des del qual es realitza la visita. Aquesta informació s’utilitza per millorar el Lloc Web, i detectar noves necessitats per oferir als Usuaris un Contingut i / o servei d’òptima qualitat. En tot cas, la informació es recopila de forma anònima i s’elaboren informes de tendències del Lloc Web sense identificar a usuaris individuals.

Així mateix, hi ha la possibilitat que hi hagi d’altres cookies de tercers instal·lades i que permetran la comunicació amb GRUP PARENTESIS IMATGE I SO, S.L., i que per tant podran obtenir el seu número de telèfon o el seu identificador; així com altres relacionades amb la ubicació a fi de permetre establir la ruta o conèixer la distància amb GRUP PARENTESIS IMATGE I SO, S.L.

Podeu obtenir més informació sobre les cookies, la informació sobre la privacitat, o consultar la descripció del tipus de cookies que s’utilitza, les seves principals característiques, període d’expiració, etc. en el següent (s) enllaç (s):

• Analytics: https://support.google.com/analytics/answer/6004245

• WhatsApp: https://www.whatsapp.com/legal?eea=1#ip-policy

• Google Maps: https://policies.google.com/privacy

La (/-es) entitat (/-s) encarregada (/-es) del subministrament de cookies podrà (n) cedir aquesta informació a tercers, sempre que ho exigeixi la llei o sigui un tercer el que processi aquesta informació per a aquestes entitats.

Cookies de xarxes socials

GRUP PARENTESIS IMATGE I SO, S.L. incorpora connectors de xarxes socials, que permeten accedir-hi a partir del Lloc Web. Per aquesta raó, les cookies de xarxes socials poden emmagatzemar-se al navegador de l’Usuari. Els titulars d’aquestes xarxes socials disposen de les seves pròpies polítiques de protecció de dades i de cookies, sent ells mateixos, en cada cas, responsables dels seus propis fitxers i de les seves pròpies pràctiques de privacitat. L’Usuari ha d’adreçar-se a les mateixes per a informar-se sobre aquestes cookies i, si escau, del tractament de les seves dades personals. Únicament a títol informatiu s’indiquen a continuació els enllaços en els quals es poden consultar aquestes polítiques de privacitat i / o de cookies:

• Instagram: https://help.instagram.com/1896641480634370?ref=ig

• Youtube: https://policies.google.com/privacy?hl=es-419&gl=mx

• Facebook: https://www.facebook.com/policies/cookies/

Desactivar, rebutjar i eliminar cookies

L’usuari pot desactivar, rebutjar i eliminar les cookies -total o parcialment- instal·lades en el seu dispositiu mitjançant la configuració del seu navegador (entre els quals es troben, per exemple, Chrome, Firefox, Safari, Explorer). En aquest sentit, els procediments per rebutjar i eliminar les cookies poden diferir d’un navegador d’Internet a un altre. En conseqüència, l’Usuari ha d’anar a les instruccions facilitades pel propi navegador d’Internet que utilitzi. En el cas que rebutgi l’ús de cookies -total o parcialment- podrà seguir utilitzant el Lloc Web, si bé podrà tenir limitada la utilització d’algunes de les prestacions del mateix.

Si té alguna pregunta respecte a les seves opcions pel que fa a les cookies, comuniqueu-vos amb nosaltres a la informació de contacte que es detalla a dalt.

Per obtenir més informació sobre com administrar i eliminar les cookies, visiteu www.aboutcookies.org. Per a més informació sobre les cookies de publicitat i com administrar-les, visiteu www.youronlinechoices.eu (basat en la UE), o www.aboutads.info (basat en els EE. UU.).

Alguns programes específics d’exclusió es troben disponibles aquí:

Google Analytics: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout

És important tenir en compte que restringir o desactivar l’ús de cookies pot limitar la funcionalitat dels llocs, o evitar que funcionin correctament.

III. ACCEPTACIÓ I CANVIS EN AQUESTA POLÍTICA DE PRIVACITAT

Cal que l’Usuari hagi llegit i estigui d’acord amb les condicions sobre la protecció de dades de caràcter personal contingudes en aquesta Política de Privacitat i de Cookies, així com que accepti el tractament de les seves dades personals perquè el responsable del tractament pugui procedir al mateix en la forma, durant els terminis i per a les finalitats indicades. L’ús del Lloc Web implicarà l’acceptació de la Política de Privacitat i de Cookies del mateix.

GRUP PARENTESIS IMATGE I SO, S.L. es reserva el dret a modificar la seva Política de Privacitat i de Cookies, d’acord al seu propi criteri, o motivat per un canvi legislatiu, jurisprudencial o doctrinal de l’Agència Espanyola de Protecció de Dades. Els canvis o actualitzacions d’aquesta Política de Privacitat i de Cookies seran notificats de forma explícita a l’Usuari.

IV. LLISTAT DETALLAT, I CARACTERÍSTIQUES, DE LES COOKIES EMPRADES EN AQUEST WEB

     
     
     
     
     

Aquesta política de privacitat i de Cookies va ser actualitzada el dia 17 d’Abril 2020 per adaptar-se a l’Reglament (UE) 2016/679 de el Parlament Europeu i de Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades (RGPD) i a la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de dades personals i garantia dels drets digitals.