fbpx

Avís Legal

 

I. INFORMACIÓ GENERAL

En compliment amb el deure d’informació que disposa la Llei 34/2002 de Serveis de la Societat de la Informació i el Comerç Electrònic (LSSI-CE) d’11 de juliol, es faciliten a continuació les següents dades d’informació general d’aquest lloc web :

La titularitat d’aquest lloc web, www.parentesisgrup.com, (en endavant, lloc web) l’ostenta:

GRUP PARENTESIS IMATGE I SO, S.L.,

• CIF: B67218669

• Direcció: Pol. Ind. Can Guinyola, nau 13, 08680, Gironella, Barcelona

• Telèfon de contacte: +34 617 95 83 76

• Correu electrònic de contacte: rgpd @ parentesisgrup.com

II. TERMES I CONDICIONS GENERALS D’ÚS

L’objecte de les condicions: El lloc web

L’objecte de les presents Condicions Generals d’Ús (en endavant, Condicions) és regular l’accés i la utilització del Lloc Web. A l’efecte de les presents Condicions s’entendrà com a lloc web: l’aparença externa de les interfícies de pantalla, tant de forma estàtica com de forma dinàmica, és a dir, l’arbre de navegació; i tots els elements integrats tant en les interfícies de pantalla com a l’arbre de navegació (en endavant, Continguts) i tots aquells serveis o recursos en línia que, si s’escau ofereixi als Usuaris (en endavant, Serveis).

GRUP PARENTESIS IMATGE I SO, S.L. es reserva la facultat de modificar, en qualsevol moment, i sense avís previ, la presentació i configuració del Lloc Web i dels Continguts i Serveis que en ell poguessin estar incorporats. L’Usuari reconeix i accepta que en qualsevol moment GRUP PARENTESIS IMATGE I SO, S.L. pugui interrompre, desactivar i / o cancel·lar qualsevol d’aquests elements que s’integren en el Lloc Web o l’accés als mateixos.

L’accés a la Web per l’Usuari té caràcter lliure i, per regla general, és gratuït sense que l’Usuari hagi de proporcionar una contraprestació per poder gaudir-ne, excepte pel que fa a el cost de connexió a través de la xarxa de telecomunicacions subministrada pel proveïdor d’accés que hagi contractat l’Usuari.

La utilització d’algun dels continguts o serveis del Lloc Web podrà fer-se mitjançant la subscripció o registre previ de l’Usuari.

L’Usuari

L’accés, la navegació i ús del Lloc Web, així com pels espais habilitats per interactuar entre els usuaris, i l’Usuari i GRUP PARENTESIS IMATGE I SO, SL, com els comentaris i / o espais de blogging, confereix la condició d’Usuari , per la que s’accepten, des que s’inicia la navegació pel lloc web, totes les Condicions aquí establertes, així com les seves ulteriors modificacions, sense perjudici de l’aplicació de la corresponent normativa legal d’obligat compliment segons el cas. Donada la rellevància de l’anterior, es recomana a l’Usuari llegir-les cada vegada que visiti el Lloc Web.

El lloc web de GRUP PARENTESIS IMATGE I SO, S.L. proporciona gran diversitat d’informació, serveis i dades. L’Usuari assumeix la seva responsabilitat per fer un ús correcte del Lloc Web. Aquesta responsabilitat s’estendrà a:

• Un ús de la informació, continguts i / o Serveis i dades ofertes per GRUP PARENTESIS IMATGE I SO, S.L. sense que sigui contrari al que disposa per les presents Condicions, la Llei, la moral o l’ordre públic, o que de qualsevol altre forma pugui suposar lesió dels drets de tercers o de la mateixa funcionament del Lloc Web.

• La veracitat i licitud de les informacions aportades per l’usuari en els formularis facilitats per GRUP PARENTESIS IMATGE I SO, S.L. per a l’accés a certs continguts o serveis oferts pel lloc web. En tot cas, l’Usuari notificarà de forma immediata a GRUP PARENTESIS IMATGE I SO, S.L. sobre qualsevol fet que permeti l’ús indegut de la informació registrada en aquests formularis, com ara, però no només; el robatori, pèrdua, o l’accés no autoritzat a identificadors i / o contrasenyes, per tal de procedir a la seva immediata cancel·lació .

GRUP PARENTESIS IMATGE I SO, S.L. es reserva el dret de retirar tots aquells comentaris i aportacions que vulnerin la llei, el respecte a la dignitat de la persona, que siguin discriminatoris, xenòfobs, racistes, pornogràfics, spamming, que atemptin contra la joventut o la infància, l’ordre o la seguretat pública o que, al seu parer, no resultessin adequats per a la seva publicació.

En qualsevol cas, GRUP PARENTESIS IMATGE I SO, S.L. no serà responsable de les opinions expressades pels Usuaris a través de comentaris o altres eines de blogging o de participació que hi pugui haver.

El fet d’accedir a aquest Lloc Web no suposa establir cap tipus de relació de caràcter comercial entre GRUP PARENTESIS IMATGE I SO, S.L. i l’Usuari.

L’usuari declara ser major d’edat i disposar de la capacitat jurídica suficient per vincular-se per les presents Condicions. Per tant, aquest Lloc Web de GRUP PARENTESIS IMATGE I SO, S.L. no es dirigeix a menors d’edat. GRUP PARENTESIS IMATGE I SO, S.L. declina qualsevol responsabilitat per l’incompliment d’aquest requisit.

El lloc web està dirigit principalment a Usuaris residents a Espanya. GRUP PARENTESIS IMATGE I SO, S.L. no assegura que el lloc web compleixi amb legislacions d’altres països, ja sigui total o parcialment. Si l’Usuari resideix o té el seu domicilia en un altre lloc i decideix accedir i / o navegar en el Lloc Web ho farà sota la seva pròpia responsabilitat, i s’ha d’assegurar que tal accés i navegació compleix amb la legislació local que li és aplicable, no assumint GRUP PARENTESIS IMATGE I SO, SL responsabilitat de cap mena que es pugui derivar de l’esmentat accés.

III. ACCÉS I NAVEGACIÓ AL LLOC WEB: EXCLUSIÓ DE GARANTIES I RESPONSABILITAT

GRUP PARENTESIS IMATGE I SO, S.L. no garanteix la continuïtat, disponibilitat i utilitat del Lloc Web, ni dels Continguts o Serveis. GRUP PARENTESIS IMATGE I SO, S.L. farà tot el possible pel bon funcionament del Lloc Web, però, no es responsabilitza ni garanteix que l’accés a aquest Lloc Web no pugui ser interromput o que estigui lliure d’error.

Tampoc es responsabilitza o garanteix que el contingut o programari a què pugui accedir-se a través d’aquest lloc web, estigui lliure d’error o causi un dany al sistema informàtic (programari i maquinari) de l’Usuari. En cap cas GRUP PARENTESIS IMATGE I SO, S.L. serà responsable per les pèrdues, danys o perjudicis de qualsevol tipus que sorgeixin per l’accés, navegació i l’ús del Lloc Web, incloent, però no limitant-se, als ocasionats als sistemes informàtics o els provocats per la introducció de virus.

GRUP PARENTESIS IMATGE I SO, S.L. tampoc es fa responsable dels danys que poguessin ocasionar-se als usuaris per un ús inadequat d’aquest Lloc Web. En particular, no es fa responsable de cap manera de les caigudes, interrupcions, falta o defecte de les telecomunicacions que poguessin ocórrer.

Secret i seguretat de les dades personals

GRUP PARENTESIS IMATGE I SO, S.L. es compromet a adoptar les mesures tècniques i organitzatives necessàries, segons el nivell de seguretat adequat a el risc de les dades recollides, de manera que es garanteixi la seguretat de les dades de caràcter personal i s’eviti la destrucció, pèrdua o alteració accidental o il·lícita d’ dades personals transmeses, conservades o tractades d’una altra manera, o la comunicació o accés no autoritzats a les esmentades dades.

El lloc web disposa d’un certificat SSL (Secure Socket Layer), que assegura que les dades personals es transmeten de forma segura i confidencial, a l’ésser la transmissió de les dades entre el servidor i l’usuari, i en retroalimentació, totalment xifrada o encriptada .

No obstant això, pel fet que GRUP PARENTESIS IMATGE I SO, S.L. no pot garantir la inexpugnabilitat d’internet ni l’absència total de hackers o d’altres que accedeixin de manera fraudulenta a les dades personals, el responsable del tractament es compromet a comunicar a l’Usuari sense dilació indeguda quan passi una violació de la seguretat de les dades personals que sigui probable que comporti un alt risc per als drets i llibertats de les persones físiques. Seguint el que estableix l’article 4 de l’RGPD, s’entén per violació de la seguretat de les dades personals tota violació de la seguretat que ocasioni la destrucció, pèrdua o alteració accidental o il·lícita de dades personals transmeses, conservades o tractades d’una altra manera, o la comunicació o accés no autoritzats a les esmentades dades.

Les dades personals seran tractades com a confidencials pel responsable del tractament, qui es compromet a informar-ne i a garantir per mitjà d’una obligació legal o contractual que aquesta confidencialitat sigui respectada pels seus empleats, associats, i tota persona a la qual li faci accessible la informació.

VI. POLÍTICA D’ENLLAÇOS

S’informa que el lloc web de GRUP PARENTESIS IMATGE I SO, S.L. posa o pot posar a disposició dels Usuaris mitjans d’enllaç (com, entre d’altres, links, banners, botons), directoris i motors de cerca que permeten als Usuaris accedir a llocs web pertanyents i / o gestionats per tercers.

La instal·lació d’aquests enllaços, directoris i motors de cerca al lloc web té per objecte facilitar als Usuaris la recerca de/ i accés a la informació disponible a Internet, sense que es pugui considerar un suggeriment, recomanació o invitació per a la visita dels mateixos .

GRUP PARENTESIS IMATGE I SO, S.L. no ofereix ni comercialitza per si ni per mitjà de tercers els productes i / o serveis disponibles en aquests llocs enllaçats.

Així mateix, tampoc garantirà la disponibilitat tècnica, exactitud, veracitat, validesa o legalitat de llocs aliens a la seva propietat als quals es pugui accedir per mitjà dels enllaços.

GRUP PARENTESIS IMATGE I SO, S.L. en cap cas revisarà o controlarà el contingut d’altres llocs web, així com tampoc aprova, examina ni fa propis els productes i serveis, continguts, arxius i qualsevol altre material que en els referits llocs enllaçats.

GRUP PARENTESIS IMATGE I SO, S.L. no assumeix cap responsabilitat pels danys i perjudicis que es puguin produir per l’accés, ús, qualitat o licitud dels continguts, comunicacions, opinions, productes i serveis dels llocs web no gestionats per GRUP PARENTESIS IMATGE I SO, S.L. i que siguin enllaçats en aquest Lloc Web.

L’usuari o tercer que realitzi un hipervincle des d’una pàgina web d’un altre diferent al lloc Web de GRUP PARENTESIS IMATGE I SO, S.L. haurà de saber que:

  • No es permet la reproducció -total o parcialment- de cap dels Continguts i / o Serveis del Lloc Web sense autorització expressa de GRUP PARENTESIS IMATGE I SO, S.L.
  • No es permet tampoc cap manifestació falsa, inexacta o incorrecta sobre el lloc web de GRUP PARENTESIS IMATGE I SO, S.L., ni sobre els Continguts i / o Serveis d’ell mateix.
  • A excepció de l’hipervincle, el lloc web en què s’estableixi dit hiperenllaç no contindrà cap element, d’aquest Lloc Web, protegit com a propietat intel·lectual per l’ordenament jurídic espanyol, llevat autorització expressa de GRUP PARENTESIS IMATGE I SO, S.L.
  • L’establiment de l’hipervincle no implicarà l’existència de relacions entre GRUP PARENTESIS IMATGE I SO, S.L. i el titular de la pàgina web des del qual es realitzi, ni el coneixement i acceptació de GRUP PARENTESIS IMATGE I SO, S.L. dels continguts, serveis i / o activitats oferts en aquest lloc web, i viceversa.

VII. PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

General

GRUP PARENTESIS IMATGE I SO, S.L. per si o com a part cessionària, és titular de tots els drets de propietat intel·lectual i industrial del Lloc Web, així com dels elements continguts en el mateix (a títol enunciatiu i no exhaustiu, imatges, so, àudio, vídeo, programari o textos , marques o logotips, combinacions de colors, estructura i disseny, selecció de materials usats, programes d’ordinador necessaris per al seu funcionament, accés i ús, etc.). Seran, per tant, obres protegides com a propietat intel·lectual per l’ordenament jurídic espanyol, serà d’aplicació tant la normativa espanyola i comunitària en aquest camp, com els tractats internacionals relatius a la matèria i subscrits per Espanya.

Tots els drets reservats. En virtut del que disposa la Llei de Propietat Intel·lectual, queden expressament prohibides la reproducció, la distribució i la comunicació pública, inclosa la seva modalitat de posada a disposició, de la totalitat o part dels continguts d’aquesta pàgina web, amb fins comercials, en qualsevol suport i per qualsevol mitjà tècnic, sense l’autorització de GRUP PARENTESIS IMATGE i SO, SL

L’Usuari es compromet a respectar els drets de propietat intel·lectual i industrial de GRUP PARENTESIS IMATGE I SO, S.L. Podrà visualitzar els elements del Lloc Web o fins i tot imprimir-los, copiar-los i emmagatzemar-los al disc dur del seu ordinador o en qualsevol altre suport físic sempre que sigui, exclusivament, per al seu ús personal. L’Usuari, però, no podrà suprimir, alterar, o manipular qualsevol dispositiu de protecció o sistema de seguretat que estigués instal·lat en el Lloc Web.

En cas que l’Usuari o tercer consideri que qualsevol dels continguts del Lloc Web suposi una violació dels drets de protecció de la propietat intel·lectual, haurà de comunicar immediatament a GRUP PARENTESIS IMATGE I SO, S.L. a través de les dades de contacte de l’apartat d’INFORMACIÓ GENERAL d’aquest Avís Legal.

Específic

Mitjançant la secció específica de «Ràdio Gironella», GRUP PARENTESIS IMATGE I SO, S.L. pretén proporcionar una plataforma web per a la divulgació i difusió d’informació i àudios; així com d’imatges històriques o d’interès; sempre sense ànim de lucre de cap mena; i prèvia obtenció dels drets oportuns per tal circumstància d’aquells que declaren ser els seus titulars legítims pel que fa a drets de propietat intel·lectual i / o industrial. En aquest sentit, GRUP PARENTESIS IMATGE I SO, S.L. – i en aquesta secció concretament – té com a objecte servir de central de continguts sonors i gràfics per a què els usuaris puguin accedir als seus continguts.

Aquests Usuaris queden igualment subjectes, i per tant accepten, totes les condicions legals establertes en el present avís; així com a les eventuals modificacions posteriors, sense necessitat de cap notificació prèvia. En conseqüència GRUP PARENTESIS IMATGE I SO, S.L. recomana llegir les presents Condicions en cadascuna de les ocasions en què es procedeixi a utilitzar el Lloc Web.

A través de la facilitació de continguts, el titular autoritza i, per tant, cedeix expressament a GRUP PARENTESIS IMATGE I SO, S.L. el contingut facilitat per a la seva reproducció, distribució i comunicació pública a través de qualsevol mitjà electrònic per a tothom amb temps il·limitat i sempre que no hi hagi ànim lucratiu algun. En qualsevol cas, l’Usuari manté els drets de propietat intel·lectual sobre els continguts facilitats.

Els textos, dissenys, imatges, àudios, bases de dades, logotips, estructura, marques i altres elements d’aquest lloc estan protegits pels drets de propietat intel·lectual i industrial de GRUP PARENTESIS IMATGE I SO, S.L. i / o de tercers titulars dels mateixos que han autoritzat degudament la seva inclusió al lloc web ja sigui mitjançant l’enviament de formulari o mitjançant els acords de cessió de drets que aquests han estipulat amb GRUP PARENTESIS IMATGE I SO, S.L.

Qualsevol reproducció, transmissió, adaptació, traducció, modificació, comunicació al públic, o qualsevol altra explotació de tot o part del contingut d’aquest lloc web, efectuada de qualsevol manera o per qualsevol mitjà, electrònic, mecànic o altre, es troben estrictament prohibits excepte autorització prèvia de GRUP PARENTESIS IMATGE I SO, SL o de tercers titulars. Qualsevol infracció d’aquests drets pot donar lloc a procediments extrajudicials o judicials civils o penals que corresponguin.

No obstant això, GRUP PARENTESIS IMATGE I SO, S.L. com a excepció al text anterior, permet als seus usuaris la utilització personal, dels continguts d’aquesta secció, així com la compartició en xarxes socials sempre que no hi hagi lucre de cap mena ni s’alteri el contingut i / o el seu esperit i finalitat.

La legitimitat dels drets de propietat intel·lectual o industrial corresponents als continguts aportats pels usuaris és de l’exclusiva responsabilitat dels mateixos.

A l’efecte de preservar els possibles drets de propietat intel·lectual, en el cas que qualsevol Usuari o un tercer consideri que s’ha produït una violació dels seus legítims drets per la introducció d’un determinat contingut en el lloc web, haurà de notificar aquesta circumstància, per escrit o via electrònica, a GRUP PARENTESIS IMATGE I SO, SL

VIII. ACCIONS LEGALS, LEGISLACIÓ APLICABLE I JURISDICCIÓ

GRUP PARENTESIS IMATGE I SO, S.L. es reserva la facultat de presentar les accions civils o penals que consideri necessàries per a la utilització indeguda del Lloc Web i Continguts, o per l’incompliment de les presents Condicions.

La relació entre l’Usuari i GRUP PARENTESIS IMATGE I SO, S.L. es regirà per la normativa vigent i d’aplicació en el territori espanyol. De sorgir qualsevol controvèrsia en relació amb la interpretació i / o a l’aplicació d’aquestes Condicions les parts sotmetran els seus conflictes a la jurisdicció ordinària sotmetent-se als jutges i tribunals que corresponguin conforme a dret.

Darrera modificació: 17 d’abril de 2020