Els camps marcats amb * son obligatoris
** En cas de cedir dades d'un menor:


** Només en cas que la cessió de dades del menor i pàtria potestat/tutoria legal sigui compartida:

No necessari emplenar l'apartat del 2n cedent perquè es diposa l'autoritat del 100% del menorDrets d'imatge autoritzats, de forma explícita, per a la seva captació, reproducció i difusió: